Za uređivanje komentara administrator mora biti prijavljen na CMS sučelje !