Adriaticro
Adriaticro
homepage Početna ›› Novosti & Akcije
Redovna Skupština

Redovna Skupština

Datum: 25.11.2020.
Dnevni red:

1.    Prijedlog i usvajanje Dnevnog reda;

2.    Izbor Radnih tijela Skupštine (Radno predsjedništvo,  zapisničar, ovjerovitelji zapisnika, Verifikacijsko povjerenstvo);

3.    Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;

4.    Izvješće o radu u 2019. godini;

5.    Financijsko izvješće;

6.    Izvješće Nadzornog odbora;

7.    Rasprava o izvješćima i usvajanje;

8.    Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta RK Adriaticro Zagreb;

9.    Usvajanje Plana aktivnosti u 2021. godini;

10. Donošenje i usvajanje Plana prihoda i rashoda za 2021. godinu;

11. Podjela zahvalnica i priznanja;

12. Zaključnica

Izvješće o radu u 2019. godini:

Plan i program rada RK AdriatiCro Zagreb u 2019. godini temeljen je na odluci Skupštine kluba održane 25. travnja 2018. te vas mogu izvijestiti da su sve planirane aktivnosti provedene u predviđenim rokovima.

Osnovne aktivnosti u osnovi se mogu podijeliti u područja:

1.     Izvješća

2.     Projekti

3.     Sastanci Predsjedništva

4.     Izborna Skupština

5.     Stažna ronjenja

6.     Eko akcije

7.     Tečajevi za ronilačke kategorije i specijalnosti

8.     Edukacije

9.     Radne akcije

10.  Ronilački kamp na otoku Viru

11.  Oprema i atesti

12.  Obveze prema HRS-u

13.  Obveze prema DUZS

14.  Volontiranje

15.  Ostalo

 1.  
 1. IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROJEKATA

Pravovremeno smo izradili i predali izvješća o provedenim projektima u Gradu Zagrebu i Ministarstvu hrvatskih branitelja. Izvješća su prihvaćena bez primjedaba o čemu smo dobili odluke navedenih tijela, a imali smo i obveza prema sponzorima te smo predali sva izvješća i fotodokumentaciju.

 

 

 1.  
 1. PROJEKTI

U 2019. godini sukladno Planu i programu aplicirali smo na sve raspisane natječaje koji su bili od interesa za širu društvenu zajednicu, a bazirajući se isključivo na područje naobrazbe i unapređenja ronjenja kao aktivnosti koja ima pozitivne psihološke, fiziološke i socijalne učinke na korisnike kao i koristi na području očuvanja prirode, ekologije i održivog razvoja. Tako smo predali projekte na raspisane natječaje od strane Grada Zagreba, Ministarstva hrvatskih branitelja i Hrvatske elektroprivrede. Četiri projekta su prihvaćena, a tijekom godine i realizirana.

 1.  
 1. SASTANCI PREDSJEDNIŠTVA

Predsjedništvo kluba u protekloj godini održalo je dva sastanka, upravljalo je politikom kluba i donosilo odluke između dviju Skupština sukladno Odlukama Skupštine i Statutu. Pratili smo realizaciju Plana i programa, provodili zakonske obveze sukladno Zakonu i pravilnicima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i izradili izvješća i projekte, pripremili i proveli Redovnu skupštinu, provodili odluke HRS-a i DUZS čije smo članice te općenito radili na dobrobit kluba i svih njenih članova.

U 2019. godini odlukom Predsjedništva kluba u opticaju je bilo 4 Dnevnika ronjenja, određena je visina članarine od 350,00 kuna i ponovne upisnine u visini 100,00 kuna ukoliko član ne uplati članarinu svake godine, donesene odluke o sudjelovanju na eko akcijama, predložen financijski plan prihoda i rashoda za 2019. i 2020. godinu, donesen plan aktivnosti za 2019. i 2020. godinu, donesena odluka o ronilačkom kampu na otoku Viru, donesena odluka o načinu korištenja naziva kluba i svih izvedenica grba RK AdriatiCro Zagreb.

 

Donijeli smo Odluku da o primjeni Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštiti podataka. Molim Vas da obrasce ispunite, a svaki obrazac biti će arhiviran zajedno sa pristupnicom svakog člana kluba.

Donijeli smo i Odluku da se u 2019. godini pristupi redovitom atestiranju klupskih boca (vizualni pregled) kao i komponenti visokotlačnog kompresora Seemann (sigurnosni ventil i manometar). Atestiranja moraju biti izvršena od pravnih osoba u Republici Hrvatskoj certificiranih od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Sukladno Općoj organizacijskoj shemi HRS-a o organizaciji ronjenja i sigurnosti ronjenja, Predsjedništvo je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju osoba za nadzor, planiranje i izvođenje svih ronilačkih aktivnosti RK AdriatiCro Zagreb u 2019. godini.

 

Za nadzornika ronjenja imenuje se Dario Duić koji je odgovoran za stručnu organizaciju svih ronjenja koja obavljaju članovi kluba. U skladu s Planom i programom i odlukama Predsjedništva on planira, koordinira, odobrava i nadgleda izvođenje svih podvodnih aktivnosti. Za svako ronjenje određuje voditelja ronjenja. Nadzornik ronjenja ne mora osobno biti prisutan na svakom ronjenju.

 

Za tehničkog referenta imenuje se Ivan Beljak koji kontrolira ispravnost kompresora, aparata i ostale opreme te vodi tehničku dokumentaciju. Ne dopušta upotrebu neispravne opreme. Upozorava i predlaže što treba popraviti i obnoviti. Pomaže instruktorima i voditeljima ronjenja u poučavanju članstva o tome kako se održavaju oprema i sredstva. Vodi knjigu eksploatacije kompresora te izdaje opremu i sredstva instruktorima za održavanje tečajeva.

 

Za liječnika se imenuje dr.med. Josip Mihaljević.

 

Predsjedništvo je donijelo odluku da će se u Statut ugraditi ova organizacijska shema, a na idućoj Skupštini će biti predložen novi Statut kluba.

 

 1.  
 1. IZBORNA SKUPŠTINA

 

RK AdriatiCro Zagreb održao je svoju redovnu Izbornu Skupštinu 13. veljače 2019. na kojoj su izabrani članovi u tijela kluba te su usvojena Izvješća o radu i financijska izvješća. Donesen je Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu i Plan rada za 2020. godinu. Zapisnik s Redovne skupštine dostavljen je registracijskom tijelu, odnosno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.   

 1.  
 1. STAŽNA RONJENJA

Tijekom 2019. godine organizirali smo stažna ronjenja s ciljem usavršavanja ronilačkih tehnika i vještina te usvajanja novih znanja u ronjenju. Od ožujka do prosinca organizirano je devetnaest stažnih ronjenja u Kostreni, Kraljevici, Mrežnici, Viru, Krku, Pagu, Selcu, Dugom otoku, Cresu, Uvali Scot, Čiovu, Vodicama i Brseču. Sudjelovali smo na Underwatwr photo maraton na Rabu, organirirali smo ronilački safari od 15.9-21.9. motornim brodom Vranjak I kojom se prilikom zaronilo na desetak atraktivnih lokacija Visa, Brača, Hvara i Šibenskog arhipelaga. Naši su članovi sudjelovali i na ronjenju u Egiptu 30.11- 4.12.2019.

 1.  
 1. EKO AKCIJE

Svojim radom i zalaganjem stekli smo brojne prijatelje i suradnike diljem Republike Hrvatske, a i šire. To dokazuju mnogobrojni pozivi za sudjelovanje na ekološkim akcijama koje usprkos privatnim i obiteljskim obvezama pokušavamo korektno izvršiti odazivajući se na pozive za sudjelovanje. Odazvali smo se na trinaest ekoloških akcija u Brodu na Kupi, Kostreni, Dubrovniku, Splitu, Zagrebu, Grudama,  Dugoj Resi, Slavonskom Brodu, Kraljevici, Vukovaru, Rovinju Telaščici i Rabu a sami smo organizirali naravno našu središnju ekološku akciju na Savici koju organiziramo s partnerima ŠRD Pešćenica i GO UHDDR Grada Zagreba pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i uz sponzorstvo HEP-Hrvatske elektroprivrede.

Ovim putem zahvaljujem svim članovima na entuzijazmu i ljubavi prema prirodi, a nadasve Vam hvala za nastojanja da ovu svoju hrvatsku Domovinu održimo lijepom i čistom za buduće naraštaje i javno ukažemo na potrebu za očuvanjem prirode i održivim razvojem .

Sudjelujući na ekološkim akcijama proputovali smo gotovu cijelu Hrvatsku stvarajući nova prijateljstva i šireći pozitivnu energiju ponosno predstavljajući RK AdriatiCro Zagreb.

 1.  
 1. TEČAJEVI ZA RONILAČKE KATEGORIJE I SPECIJALNOSTI

U prošloj smo godini ponovno u samom vrhu ronilačkih klubova u Hrvatskom ronilačkom savezu po broju održanih tečajeva za ronilačke kategorije prema ronilačkoj asocijaciji CMAS i ronilačkih specijalnosti.

Održano je ukupno  42 tečaja, od toga 23 tečajeva R1, 9 tečajeva R2, pet tečaja R3, pet tečajeva ronilačkih specijalnosti NR, DR, RK, SO, RS, PPO2.

 1.  
 1. EDUKACIJE

U 2019. godini organizirali smo edukaciju za Voditelja brodice „B“ kategorije u Lučkoj kapetaniji Sisak koju je uspješno položilo osam članova kluba. Sudjelovali smo u  promociji ronjenja u okviru projekta “Pogled u plavo”.

 1.  
 1. RADNE AKCIJE

Klupske radne akcije su svakako prilika da se uz koristan rad kroz koji složimo, operemo i prekontroliramo toliko važnu opremu i međusobno družimo i provedemo zajedničke trenutke uz pokoji roštilj, kotlovinu, palačinke ili samo kavicu. U prošloj godini organizirali smo nekoliko takvih akcija i zahvaljujem svima koji su našli vremena i odazvali se kako bi nam ronjenje bilo sigurnije i ugodnije te pozivam sve da se u što većem broju odazovu na akcije koje nam predstoje.

Vrlo je važno napomenuti da smo godinu započeli inicijativom za akciju dobrovoljnog davanja krvi na koju se odazvalo 15 članova kluba

 Zahvaljujući vrijednim članovima koji su prikupili olovo te mogućnosti korištenja peći i kalupa izlili smo preko 70 kg olovnih utega uz dobro druženje i kotlovinu.

 Zahvaljujući članovima i uloženim satima rada u prostorijama, imamo adekvatno mjesto za druženje članova što i činimo svaku srijedu, a klub živi kroz ta tjedna druženja na kojima se stvaraju uvijek nove ideje. Te ideje uglavnom rezultiraju novim  ronjenjima zbog želje i potrebe da svoja ronilačka umijeća iskušamo na poznatim i nepoznatim ronilačkim lokacijama.

 1.  
 1. RONILAČKI KAMP NA OTOKU VIRU

Sedmu godinu zaredom organiziran je klupski kamp na otoku Viru u okviru Ronilačkog centra Vir. I u 2019-oj smo u periodu od 15.06-15.09. omogućili sedmorci članova i članica kluba da sudjeluju u stažiranju u Ronilačkom centru uz osiguranje financijske naknade, stana i hrane za vrijeme boravka na Viru, a svim članovima kluba koji su dolazili na otok Vir omogućili klupska ronjenja. Tijekom tri mjeseca na Viru je obavljeno 38 zarona za 22 člana kluba. Klub je ostvario dobit u iznosu 27.000,00 kuna u opremi i atestima.

Temeljem dobre poslovne suradnje, iskazane stručnosti i profesionalnosti u Ronilačkom centru Vir i nadalje nam se nudi suradnja s agencijom Virturizam d.o.o. na pružanju usluga ronilačke škole, ronjenja na ronilačkim lokacijama i discovery ronjenja.

 1.  
 1. OPREMA I ATESTI

Tijekom 2019. godine servisirali smo klupske regulatore, dio opreme smo obnovili, a dio kupili sredstvima iz projekata i donacija. Tako je nabavljeno trinaest novih odijela Mares Rover 5,3mm, osam shortya Mares Rover 3,2 mm, devet pari čizmica i dvanaest maski s disalicama Aqualung te dva nova kompenzatora plovnosti Mares Rover Pro. Kupljen je i dio obaveznog alata kao i rezervni dijelovi kao što su crijeva, konzole, usnici, kopče za peraje, remeni za maske, christo lube, plastične posude i drugo. Na svim klupskim ronilačkim bocama izvršen je redoviti vizualni pregled te atest sigurnosnog ventila i manometra na Seeman kompresoru.

 1.  
 1.  OBVEZE PREMA HRS-u

Redovito plaćamo članarinu HRS-u, licence za instruktore i naknadu za održavanje ronilačke škole prema standardima ronilačke asocijacije CMAS.

Dvoje članova RK AdriatiCro Zagreb članovi su u tijelima Hrvatskog ronilačkog saveza.

Sudjelovali na Saboru HRS-a u studenom koji je održan u Šibeniku te Seminaru liječnika podvodne medicine i instruktora u Zadru prosincu prošle godine.

 1.  
 1. OBVEZE PREMA DUZS-u

U protekloj godini u travnju smo DUZS-u dostavili redovito izvješće o planu i programu te popis opreme pripadnika Državne intervenističke postrojbe Civilne zaštite za spašavanje iz voda.

 

 

 

 1.  
 1. VOLONTIRANJE

Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalni politiku Zakonu o volontiranju prijavili smo volonterski rad, ukupno 155 puta je organizirano volontiranje. Od toga 12 ženske članice i 143 muški član. Ukupno je odrađeno 1.893 volonterska sata.

Protuvrijednost u novcu koju smo odradili za Republiku Hrvatsku iznosi cca 62.500,00 kuna.

 1.  
 1. OSTALO

-        4 Dnevnika ronjenja

-        Ugovor s agencijom Virturizam d.o.o.

-        Sajam tehničke kulture

-        Polugodišnji i godišnji financijski izvještaji uredno predani u FINA-u, sve dospjele financijske obveze uredno su podmirene, a prema dobavljačima nemamo dugovanja

-        Uplaćeno klupsko DAN Europe osiguranje

-        Obavljeni liječnički pregledi

-        Sudjelovali na primanju kod gradonačelnika Grada Zagreba u palači Dverce povodom Dana grada

-        Sudjelovali u Republici Sloveniji na festivalu podvodnog filma Sprehodi pod morjem

-        Organizirali Božićni domjenak uz podjelu kalendara.

Na kraju bih rezimirao i rekao da je Plan i program u potpunosti ispunjen. 2019. godina nam je uspješnija nego 2018. i očekujem da će se takav trend i nastaviti tim više što se planiramo uključiti i u Europske socijalne projekte. Kao članica HRS-a produžili smo svoje članstvo u ovoj krovnoj organizaciji ronjenja te obnašamo funkcije unutar HRS-a, Sandi Magašić je predsjednik Suda časti i povjerenik za ekologiju, dr. Josip Mihaljević član je Zdravstvene komisije, a Dario Duić vrši dužnost predsjednika Nadzornog odbora. Ovo dovoljno govori koliko je RK AdriatiCro Zagreb uvažen od kolega ronilaca iz cijele Hrvatske što je svakako priznanje za nas osobno, ali i za klub koji nas je delegirao i čije aktivnosti, pa tako i aktivnosti svih Vas prezentiramo gdje god dolazimo.

Ukupno smo organizirali i proveli 712 zaron (Duić 431, Magašić 242, Gjurgjević 13, Tomečak 26) što je ukupno provedeno vrijeme ispod površine 28.480 minuta ili 474 sati ili 20 dana, a sve to bez i jednog ronilačkog incidenta što čime se osobito ponosimo jer je to pokazatelj kvalitete ronjenja i obuke kroz koju ste prošli.

Eto u prošloj 2019. godini napravili smo gomilu posla, lobiranja, dopisa i sastanaka koji nisu spomenuti u izvješću, ali koji rezultiraju na način da je RK AdriatiCro Zagreb ugledan klub koji ima svoje prijatelje i partnere u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini. Naravno to je rezultat svih nas, članova ovoga kluba i ja se kao Predsjednik kluba i ovom prigodom svima zahvaljujem na suradnji uz nadu da ćemo i ubuduće ovako sjajno funkcionirati i biti prepoznati kao sjajni ronioci, istinski i iskreni prijatelji i partneri i ekološki osviješteni ljudi koji brinu i skrbe za čistoću našeg mora, naših rijeka i jezera, a svoje znanje i vještine dajemo na raspolaganje svim ljudima bez obzira na vjeru, nacionalnost ili rasu ukoliko se nađu u životno ugrožavajućim situacijama kroz aktivnost u DUZS, te ujedno apeliram na vas za daljnje napredovanje i usavršavanje u sportsko-rekreativnom ronjenju kroz ronilačke tečajeve, ronilačke specijalnosti i seminare u okviru aktivnosti RK AdriatiCro Zagreb. Zato na kraju ovog izvješća hvala svima vama što na podršci i aktivnom radu u klubu i za klub, a osobno se zahvaljujem i svojim suradnicima u Predsjedništvu kluba i Nadzornom odboru.

Redovna Skupština
Datum: 25.11.2020.
Dnevni red:

1.    Prijedlog i usvajanje Dnevnog reda;

2.    Izbor Radnih tijela Skupštine (Radno predsjedništvo,  zapisničar, ovjerovitelji zapisnika, Verifikacijsko povjerenstvo);

3.    Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;

4.    Izvješće o radu u 2019. godini;

5.    Financijsko izvješće;

6.    Izvješće Nadzornog odbora;

7.    Rasprava o izvješćima i usvajanje;

8.    Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta RK Adriaticro Zagreb;

9.    Usvajanje Plana aktivnosti u 2021. godini;

10. Donošenje i usvajanje Plana prihoda i rashoda za 2021. godinu;

11. Podjela zahvalnica i priznanja;

12. Zaključnica

Izvješće o radu u 2019. godini:

Plan i program rada RK AdriatiCro Zagreb u 2019. godini temeljen je na odluci Skupštine kluba održane 25. travnja 2018. te vas mogu izvijestiti da su sve planirane aktivnosti provedene u predviđenim rokovima.

Osnovne aktivnosti u osnovi se mogu podijeliti u područja:

1.     Izvješća

2.     Projekti

3.     Sastanci Predsjedništva

4.     Izborna Skupština

5.     Stažna ronjenja

6.     Eko akcije

7.     Tečajevi za ronilačke kategorije i specijalnosti

8.     Edukacije

9.     Radne akcije

10.  Ronilački kamp na otoku Viru

11.  Oprema i atesti

12.  Obveze prema HRS-u

13.  Obveze prema DUZS

14.  Volontiranje

15.  Ostalo

 1.  
 1. IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROJEKATA

Pravovremeno smo izradili i predali izvješća o provedenim projektima u Gradu Zagrebu i Ministarstvu hrvatskih branitelja. Izvješća su prihvaćena bez primjedaba o čemu smo dobili odluke navedenih tijela, a imali smo i obveza prema sponzorima te smo predali sva izvješća i fotodokumentaciju.

 

 

 1.  
 1. PROJEKTI

U 2019. godini sukladno Planu i programu aplicirali smo na sve raspisane natječaje koji su bili od interesa za širu društvenu zajednicu, a bazirajući se isključivo na područje naobrazbe i unapređenja ronjenja kao aktivnosti koja ima pozitivne psihološke, fiziološke i socijalne učinke na korisnike kao i koristi na području očuvanja prirode, ekologije i održivog razvoja. Tako smo predali projekte na raspisane natječaje od strane Grada Zagreba, Ministarstva hrvatskih branitelja i Hrvatske elektroprivrede. Četiri projekta su prihvaćena, a tijekom godine i realizirana.

 1.  
 1. SASTANCI PREDSJEDNIŠTVA

Predsjedništvo kluba u protekloj godini održalo je dva sastanka, upravljalo je politikom kluba i donosilo odluke između dviju Skupština sukladno Odlukama Skupštine i Statutu. Pratili smo realizaciju Plana i programa, provodili zakonske obveze sukladno Zakonu i pravilnicima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i izradili izvješća i projekte, pripremili i proveli Redovnu skupštinu, provodili odluke HRS-a i DUZS čije smo članice te općenito radili na dobrobit kluba i svih njenih članova.

U 2019. godini odlukom Predsjedništva kluba u opticaju je bilo 4 Dnevnika ronjenja, određena je visina članarine od 350,00 kuna i ponovne upisnine u visini 100,00 kuna ukoliko član ne uplati članarinu svake godine, donesene odluke o sudjelovanju na eko akcijama, predložen financijski plan prihoda i rashoda za 2019. i 2020. godinu, donesen plan aktivnosti za 2019. i 2020. godinu, donesena odluka o ronilačkom kampu na otoku Viru, donesena odluka o načinu korištenja naziva kluba i svih izvedenica grba RK AdriatiCro Zagreb.

 

Donijeli smo Odluku da o primjeni Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštiti podataka. Molim Vas da obrasce ispunite, a svaki obrazac biti će arhiviran zajedno sa pristupnicom svakog člana kluba.

Donijeli smo i Odluku da se u 2019. godini pristupi redovitom atestiranju klupskih boca (vizualni pregled) kao i komponenti visokotlačnog kompresora Seemann (sigurnosni ventil i manometar). Atestiranja moraju biti izvršena od pravnih osoba u Republici Hrvatskoj certificiranih od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Sukladno Općoj organizacijskoj shemi HRS-a o organizaciji ronjenja i sigurnosti ronjenja, Predsjedništvo je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju osoba za nadzor, planiranje i izvođenje svih ronilačkih aktivnosti RK AdriatiCro Zagreb u 2019. godini.

 

Za nadzornika ronjenja imenuje se Dario Duić koji je odgovoran za stručnu organizaciju svih ronjenja koja obavljaju članovi kluba. U skladu s Planom i programom i odlukama Predsjedništva on planira, koordinira, odobrava i nadgleda izvođenje svih podvodnih aktivnosti. Za svako ronjenje određuje voditelja ronjenja. Nadzornik ronjenja ne mora osobno biti prisutan na svakom ronjenju.

 

Za tehničkog referenta imenuje se Ivan Beljak koji kontrolira ispravnost kompresora, aparata i ostale opreme te vodi tehničku dokumentaciju. Ne dopušta upotrebu neispravne opreme. Upozorava i predlaže što treba popraviti i obnoviti. Pomaže instruktorima i voditeljima ronjenja u poučavanju članstva o tome kako se održavaju oprema i sredstva. Vodi knjigu eksploatacije kompresora te izdaje opremu i sredstva instruktorima za održavanje tečajeva.

 

Za liječnika se imenuje dr.med. Josip Mihaljević.

 

Predsjedništvo je donijelo odluku da će se u Statut ugraditi ova organizacijska shema, a na idućoj Skupštini će biti predložen novi Statut kluba.

 

 1.  
 1. IZBORNA SKUPŠTINA

 

RK AdriatiCro Zagreb održao je svoju redovnu Izbornu Skupštinu 13. veljače 2019. na kojoj su izabrani članovi u tijela kluba te su usvojena Izvješća o radu i financijska izvješća. Donesen je Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu i Plan rada za 2020. godinu. Zapisnik s Redovne skupštine dostavljen je registracijskom tijelu, odnosno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.   

 1.  
 1. STAŽNA RONJENJA

Tijekom 2019. godine organizirali smo stažna ronjenja s ciljem usavršavanja ronilačkih tehnika i vještina te usvajanja novih znanja u ronjenju. Od ožujka do prosinca organizirano je devetnaest stažnih ronjenja u Kostreni, Kraljevici, Mrežnici, Viru, Krku, Pagu, Selcu, Dugom otoku, Cresu, Uvali Scot, Čiovu, Vodicama i Brseču. Sudjelovali smo na Underwatwr photo maraton na Rabu, organirirali smo ronilački safari od 15.9-21.9. motornim brodom Vranjak I kojom se prilikom zaronilo na desetak atraktivnih lokacija Visa, Brača, Hvara i Šibenskog arhipelaga. Naši su članovi sudjelovali i na ronjenju u Egiptu 30.11- 4.12.2019.

 1.  
 1. EKO AKCIJE

Svojim radom i zalaganjem stekli smo brojne prijatelje i suradnike diljem Republike Hrvatske, a i šire. To dokazuju mnogobrojni pozivi za sudjelovanje na ekološkim akcijama koje usprkos privatnim i obiteljskim obvezama pokušavamo korektno izvršiti odazivajući se na pozive za sudjelovanje. Odazvali smo se na trinaest ekoloških akcija u Brodu na Kupi, Kostreni, Dubrovniku, Splitu, Zagrebu, Grudama,  Dugoj Resi, Slavonskom Brodu, Kraljevici, Vukovaru, Rovinju Telaščici i Rabu a sami smo organizirali naravno našu središnju ekološku akciju na Savici koju organiziramo s partnerima ŠRD Pešćenica i GO UHDDR Grada Zagreba pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i uz sponzorstvo HEP-Hrvatske elektroprivrede.

Ovim putem zahvaljujem svim članovima na entuzijazmu i ljubavi prema prirodi, a nadasve Vam hvala za nastojanja da ovu svoju hrvatsku Domovinu održimo lijepom i čistom za buduće naraštaje i javno ukažemo na potrebu za očuvanjem prirode i održivim razvojem .

Sudjelujući na ekološkim akcijama proputovali smo gotovu cijelu Hrvatsku stvarajući nova prijateljstva i šireći pozitivnu energiju ponosno predstavljajući RK AdriatiCro Zagreb.

 1.  
 1. TEČAJEVI ZA RONILAČKE KATEGORIJE I SPECIJALNOSTI

U prošloj smo godini ponovno u samom vrhu ronilačkih klubova u Hrvatskom ronilačkom savezu po broju održanih tečajeva za ronilačke kategorije prema ronilačkoj asocijaciji CMAS i ronilačkih specijalnosti.

Održano je ukupno  42 tečaja, od toga 23 tečajeva R1, 9 tečajeva R2, pet tečaja R3, pet tečajeva ronilačkih specijalnosti NR, DR, RK, SO, RS, PPO2.

 1.  
 1. EDUKACIJE

U 2019. godini organizirali smo edukaciju za Voditelja brodice „B“ kategorije u Lučkoj kapetaniji Sisak koju je uspješno položilo osam članova kluba. Sudjelovali smo u  promociji ronjenja u okviru projekta “Pogled u plavo”.

 1.  
 1. RADNE AKCIJE

Klupske radne akcije su svakako prilika da se uz koristan rad kroz koji složimo, operemo i prekontroliramo toliko važnu opremu i međusobno družimo i provedemo zajedničke trenutke uz pokoji roštilj, kotlovinu, palačinke ili samo kavicu. U prošloj godini organizirali smo nekoliko takvih akcija i zahvaljujem svima koji su našli vremena i odazvali se kako bi nam ronjenje bilo sigurnije i ugodnije te pozivam sve da se u što većem broju odazovu na akcije koje nam predstoje.

Vrlo je važno napomenuti da smo godinu započeli inicijativom za akciju dobrovoljnog davanja krvi na koju se odazvalo 15 članova kluba

 Zahvaljujući vrijednim članovima koji su prikupili olovo te mogućnosti korištenja peći i kalupa izlili smo preko 70 kg olovnih utega uz dobro druženje i kotlovinu.

 Zahvaljujući članovima i uloženim satima rada u prostorijama, imamo adekvatno mjesto za druženje članova što i činimo svaku srijedu, a klub živi kroz ta tjedna druženja na kojima se stvaraju uvijek nove ideje. Te ideje uglavnom rezultiraju novim  ronjenjima zbog želje i potrebe da svoja ronilačka umijeća iskušamo na poznatim i nepoznatim ronilačkim lokacijama.

 1.  
 1. RONILAČKI KAMP NA OTOKU VIRU

Sedmu godinu zaredom organiziran je klupski kamp na otoku Viru u okviru Ronilačkog centra Vir. I u 2019-oj smo u periodu od 15.06-15.09. omogućili sedmorci članova i članica kluba da sudjeluju u stažiranju u Ronilačkom centru uz osiguranje financijske naknade, stana i hrane za vrijeme boravka na Viru, a svim članovima kluba koji su dolazili na otok Vir omogućili klupska ronjenja. Tijekom tri mjeseca na Viru je obavljeno 38 zarona za 22 člana kluba. Klub je ostvario dobit u iznosu 27.000,00 kuna u opremi i atestima.

Temeljem dobre poslovne suradnje, iskazane stručnosti i profesionalnosti u Ronilačkom centru Vir i nadalje nam se nudi suradnja s agencijom Virturizam d.o.o. na pružanju usluga ronilačke škole, ronjenja na ronilačkim lokacijama i discovery ronjenja.

 1.  
 1. OPREMA I ATESTI

Tijekom 2019. godine servisirali smo klupske regulatore, dio opreme smo obnovili, a dio kupili sredstvima iz projekata i donacija. Tako je nabavljeno trinaest novih odijela Mares Rover 5,3mm, osam shortya Mares Rover 3,2 mm, devet pari čizmica i dvanaest maski s disalicama Aqualung te dva nova kompenzatora plovnosti Mares Rover Pro. Kupljen je i dio obaveznog alata kao i rezervni dijelovi kao što su crijeva, konzole, usnici, kopče za peraje, remeni za maske, christo lube, plastične posude i drugo. Na svim klupskim ronilačkim bocama izvršen je redoviti vizualni pregled te atest sigurnosnog ventila i manometra na Seeman kompresoru.

 1.  
 1.  OBVEZE PREMA HRS-u

Redovito plaćamo članarinu HRS-u, licence za instruktore i naknadu za održavanje ronilačke škole prema standardima ronilačke asocijacije CMAS.

Dvoje članova RK AdriatiCro Zagreb članovi su u tijelima Hrvatskog ronilačkog saveza.

Sudjelovali na Saboru HRS-a u studenom koji je održan u Šibeniku te Seminaru liječnika podvodne medicine i instruktora u Zadru prosincu prošle godine.

 1.  
 1. OBVEZE PREMA DUZS-u

U protekloj godini u travnju smo DUZS-u dostavili redovito izvješće o planu i programu te popis opreme pripadnika Državne intervenističke postrojbe Civilne zaštite za spašavanje iz voda.

 

 

 

 1.  
 1. VOLONTIRANJE

Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalni politiku Zakonu o volontiranju prijavili smo volonterski rad, ukupno 155 puta je organizirano volontiranje. Od toga 12 ženske članice i 143 muški član. Ukupno je odrađeno 1.893 volonterska sata.

Protuvrijednost u novcu koju smo odradili za Republiku Hrvatsku iznosi cca 62.500,00 kuna.

 1.  
 1. OSTALO

-        4 Dnevnika ronjenja

-        Ugovor s agencijom Virturizam d.o.o.

-        Sajam tehničke kulture

-        Polugodišnji i godišnji financijski izvještaji uredno predani u FINA-u, sve dospjele financijske obveze uredno su podmirene, a prema dobavljačima nemamo dugovanja

-        Uplaćeno klupsko DAN Europe osiguranje

-        Obavljeni liječnički pregledi

-        Sudjelovali na primanju kod gradonačelnika Grada Zagreba u palači Dverce povodom Dana grada

-        Sudjelovali u Republici Sloveniji na festivalu podvodnog filma Sprehodi pod morjem

-        Organizirali Božićni domjenak uz podjelu kalendara.

Na kraju bih rezimirao i rekao da je Plan i program u potpunosti ispunjen. 2019. godina nam je uspješnija nego 2018. i očekujem da će se takav trend i nastaviti tim više što se planiramo uključiti i u Europske socijalne projekte. Kao članica HRS-a produžili smo svoje članstvo u ovoj krovnoj organizaciji ronjenja te obnašamo funkcije unutar HRS-a, Sandi Magašić je predsjednik Suda časti i povjerenik za ekologiju, dr. Josip Mihaljević član je Zdravstvene komisije, a Dario Duić vrši dužnost predsjednika Nadzornog odbora. Ovo dovoljno govori koliko je RK AdriatiCro Zagreb uvažen od kolega ronilaca iz cijele Hrvatske što je svakako priznanje za nas osobno, ali i za klub koji nas je delegirao i čije aktivnosti, pa tako i aktivnosti svih Vas prezentiramo gdje god dolazimo.

Ukupno smo organizirali i proveli 712 zaron (Duić 431, Magašić 242, Gjurgjević 13, Tomečak 26) što je ukupno provedeno vrijeme ispod površine 28.480 minuta ili 474 sati ili 20 dana, a sve to bez i jednog ronilačkog incidenta što čime se osobito ponosimo jer je to pokazatelj kvalitete ronjenja i obuke kroz koju ste prošli.

Eto u prošloj 2019. godini napravili smo gomilu posla, lobiranja, dopisa i sastanaka koji nisu spomenuti u izvješću, ali koji rezultiraju na način da je RK AdriatiCro Zagreb ugledan klub koji ima svoje prijatelje i partnere u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini. Naravno to je rezultat svih nas, članova ovoga kluba i ja se kao Predsjednik kluba i ovom prigodom svima zahvaljujem na suradnji uz nadu da ćemo i ubuduće ovako sjajno funkcionirati i biti prepoznati kao sjajni ronioci, istinski i iskreni prijatelji i partneri i ekološki osviješteni ljudi koji brinu i skrbe za čistoću našeg mora, naših rijeka i jezera, a svoje znanje i vještine dajemo na raspolaganje svim ljudima bez obzira na vjeru, nacionalnost ili rasu ukoliko se nađu u životno ugrožavajućim situacijama kroz aktivnost u DUZS, te ujedno apeliram na vas za daljnje napredovanje i usavršavanje u sportsko-rekreativnom ronjenju kroz ronilačke tečajeve, ronilačke specijalnosti i seminare u okviru aktivnosti RK AdriatiCro Zagreb. Zato na kraju ovog izvješća hvala svima vama što na podršci i aktivnom radu u klubu i za klub, a osobno se zahvaljujem i svojim suradnicima u Predsjedništvu kluba i Nadzornom odboru.

Komentari
6 + 7 =
Anketa
Gdje najradije ronite?


Brzi kontakt
6 + 7 =
 

ZADNJE NOVOSTI I AKCIJE

Datum / 13.10.2021.
Datum / 11.6.2021.
Google Maps - Lokacija

Google Maps - Lokacija